Logo Het Connectief Gent: rode cirkel met spiraal

Inclusief communiceren 

Inclusieve communicatie


Inclusieve communicatie houdt in dat je binnen je doelgroep zoveel mogelijk mensen probeert te bereiken. Je verbreedt het publiek dat zich in jou herkent doordat je inclusief werkt, vrij van stereotypen. Dit doe je door een realistisch beeld weer te geven van onze maatschappij, waarbij je rekening houdt met alle mogelijke verschillen. Zo lijkt jouw beeldvorming op de wereld waarin jouw doelgroep leeft.


Het Connectief staat met andere woorden voor verbindende communicatie die een weerspiegeling is van de huidige maatschappij. Onze maatschappij is heel heterogeen en divers. Mensen van alle leeftijden, los van de stereotype vrouwen- of mannenrol, met diverse seksuele voorkeuren en samenlevings-vormen, met en zonder migratieroots, met en zonder beperking, van verschillende socio-economische achtergrond, ... allen maken ze deel uit van jouw doelgroep. Verlies hen niet! Zorg dat elk van hen zich kan herkennen in jouw communicatie, dat ze zich door jou gehoord en aangesproken voelen.
Ga op zoek naar de raakvlakken tussen al deze mensen en denk inclusief.
Ik help jou hier graag bij!

Vormingen

Het Connectief geeft opleidingen aan organisaties, bedrijven, communicatieteams en al wie baat heeft bij meer know how over inclusieve communicatie en taalgebruik. Elke vorming wordt op maat gemaakt, op basis van de noden en specifieke vragen van jouw organisatie. Voor onderwijs en de zorgsector werd een apart luik uitgewerkt. Bekijk het overzicht van ons vast aanbod aan vormingen. Of Neem vrijblijvend contact voor meer info.

“Mijn ogen zijn echt wel open gegaan. Wat we soms durven te schrijven zonder erbij stil te staan! We moeten hier dringend mee aan de slag. ”


Inne Eeckhout
JC De Klinker - Aarschot

Vorming Danspunt (c) Sanad Abu LatifaLR
onderwijscentrum Gent
Eva BXL
VAF vorming
DG HAN - FOD sociale zekerheid

De vorming was duidelijk en praktijkgericht. Claire was heel aangenaam om naar te luisteren en heel betrokken bij de gesprekken. Ik heb mijn kennis op bepaalde punten kunnen verfrissen en heb ook heel wat bijgeleerd. Het was een geslaagde vorming!


Mentor Samen voor een Diploma - Eva BXl

"Het Connectief gidst je enthousiast, empatisch en pragmatisch door de wereld van diversiteit en inclusie. Een mooie balans tussen theoretische kaders en concrete handvatten op maat. Om warm van te worden en vooral om veel goesting te krijgen om mee te werken aan een werking en wereld in verbinding!"


Annelies Kolacny

AMUZ  - Antwerpen

Lezingen


Hieronder vind je alvast wat mogelijke topics. Deze kan je zowel boeken als korte inspiratie van 25 min als een langere lezing van anderhalf uur, aangevuld met specifieke casussen. Neem contact voor een thema op maat.

Op zoek naar een inspirerende lezing voor jouw organisatie, studiedag, medewerkers of doelpubliek? Dan ben ik graag jouw spreker. Ik vertel je meer over thema's als diversiteit, inclusie, gendersensitiviteit, inclusief taalgebruik of intersectioneel denken. Dat kan zowel ex cathedra als op een interactieve manier.

Hoe divers is jouw organisatie?


Deze lezing geeft een introductie in diversiteit en inclusie. Wat is het verschil tussen beide termen? Hoe kan je als organisatie inzetten op meer diversiteit en inclusie? En wat met dooddoeners als ‘we doen zoveel, maar bereiken hen niet’. 

Inclusieve communicatie: wat, waarom en hoe?


Hoe kan je je klantenbereik verbreden en diversiteit en inclusie integreren in je communicatiebeleid? In deze lezing kom je meer te weten over inclusief communiceren en krijg je handige tips volgens een praktisch stappenplan.  Een inspirerende talk voor communicatiemedewerkers.

Inclusief taalgebruik


Welke woorden mogen we nog gebruiken en welke niet? Hoe zorg je ervoor dat je iedereen aanspreekt in je communicatie? Na een algemene inleiding over inclusief communiceren, gaan we dieper in op genderneutraal taalgebruik, etnisch correcte woorden, stereotypering en toegankelijk taalgebruik.

Coaching inclusieve communicatie


Een onderdompeling in inclusieve communicatie, waarbij we samen aan de slag gaan met de diversiteit in je communicatie en concrete acties op het vlak van inclusie. Voor al wie het publieksbereik wil verbreden.

In een 3-tal sessies gaan we samen aan de slag met jouw communicatie. We bepalen de diversiteit van je doelgroep vanuit intersectioneel denken. We onderzoeken je communicatiekanalen om te ontdekken of iedereen wel op de hoogte is. Jouw taalgebruik en beeldtaal wordt bekeken op toegankelijkheid en inclusie, zodat ook iedereen zich in jouw verhaal herkent. Vervolgens overlopen we welke doelgroepspecifieke aanpassingen moeten gebeuren. Dit alles wordt vastgelegd in een concreet actieplan.


Coaching nodig rond een ander thema? We bekijken graag samen hoe we je kunnen helpen.

Doorlichting


Het Connectief heeft 2 methodes om jouw communicatie door te lichten. Samen bepalen we een plan van aanpak. Wat wil je juist ontdekken? Wie wil je bevragen? En via welke communicatiedragers doen we dat?


1. 

Door Het Connectief

Op basis van divers materiaal (manier van communiceren, communicatiekanalen, taalgebruik, beeldtaal, toegankelijkheid…) lichten we jouw communicatie door.


Na het inlezen volgen gesprekken met de organisatie en het communicatieteam. Op basis daarvan krijg je een dossier of presentatie met aanbevelingen rond inclusieve communicatie en toegankelijkheid.

2.

Via een focusgroep

Op basis van het thema of de doelgroep die je wil doorlichten, stellen we een focusgroep samen. Deze wordt online of tijdens een fysieke bijeenkomst ondervraagd. De resultaten uit de bevraging en onze eigen expertise bundelen we in een aanbevelingsdossier dat we aan jullie presenteren. Indien gewenst, zetten we dit samen om in een concreet actieplan. 

"Tof om daarbij te mogen zijn. Heel knap van Sensoa om zo te luisteren naar meningen en daar rekening mee te houden, super en hoopgevend."


Deelnemer Focusgroep Sensoa

Sensitivity readers of gevoeligheidslezers lezen teksten na op potentiële gevoeligheden. Hoe maak je je communicatie toegankelijk voor iedereen? Inclusief voor anderstaligen, nieuwkomers, blinde en slechtziende mensen, genderneutraal ...

Als 'sensitivity reader' checken we teksten op cultuursensitieve en gendersensitieve zaken en houden we tegelijk rekening met andere intersecties als disability en meertaligheid. Het Connectief doet dit niet voor literaire teksten. Wel voor arbeidsreglementen, dossiers, websiteteksten, promotieteksten, subsidiedossiers enz...

Sensitivity reading

The impossible desire to embrace the whole world with the arms of understanding.

Virginia Woolf - The Waves