Logo Het Connectief Gent: rode cirkel met spiraal

Vormingsaanbod

Het Connectief is ervaren spreker en lesgever in inclusieve communicatie. We inspireren op het vlak van diversiteit en inclusie. Mogelijke topics zijn: inclusief taalgebruik, (digitale) toegankelijkheid, disability, intersectionaliteit, stereotypering, gendersensitiviteit, doelgroepspecifieke communicatie, duidelijk taalgebruik of interculturele communicatie.


Telkens vertrekken we vanuit intersectionaliteit of kruispuntdenken. Dit houdt in dat we rekening houden met alle mogelijke combinaties van verschillen tussen mensen. We adviseren bijvoorbeeld rond gendersensitiviteit, zonder de aandacht voor culturele verschillen, anderstaligheid of disability te verliezen. Zo vermijd je dat je bepaalde groepen mensen uit het oog verliest door je teveel op één diversiteitsaspect te focussen. 


Daarnaast verzorgt Het Connectief ook graag jouw verbindende teambuildingsactiviteit.

Vorming


Hier vind je het vaste aanbod aan vormingen van een halve dag, ideaal om in een reeks van drie sessies te volgen. Neem contact voor een aangepast thema of langer traject op jouw maat.

Inclusief communiceren naar diverse doelgroepen

Hoe ziet jouw doelgroep eruit? Hoe divers zijn de mensen die je wil bereiken en hoe stem je je communicatie en je diensten daarop af? We gaan op zoek naar zowel de verschillen als de gelijkenissen tussen je stakeholders. Je krijgt heel wat tools aangereikt zodat meer mensen zich kunnen herkennen in jouw organisatie of product.


Inclusief taalgebruik

Welke woorden mag je nog gebruiken en welke niet? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich herkent in hoe je hen aanspreekt? Wat is klare taal? Hoe vermijd je stereotype taalgebruik? Na wat theorie werken we rond enkele inspirerende cases. Daarna ga je aan de slag met je eigen materiaal.


Digitale toegankelijkheid

Websites, social media, inschrijvingssystemen... zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Zowel blinde en slechtziende mensen die met voorleessoftware werken, dove mensen of mensen die talig minder sterk zijn, moeten hun weg vinden in je online aanbod.  Tijdens deze opleiding krijg je enkele praktische tips aangereikt om jouw digitale communicatie toegankelijk te maken. 

Vormingen voor zorgverleners

Inclusief en sensitief taalgebruik

Hoe kan je binnen de zorg correct communiceren zodat iedereen zich aangesproken voelt en jouw boodschap begrijpt? Hoe kan je je woordkeuze of beeldtaal inclusiever maken? In deze vorming is er ook aandacht voor LGBTQ+, gendersensitiviteit, etnisch correct taalgebruik en toegankelijkheid.

Communiceren met mensen met een handicap

Wat zijn de juiste woorden om over mensen met een beperking te spreken? En hoe kan je je taalgebruik aanpassen aan de persoon die voor je zit?


We hebben aandacht voor woordkeuze bij mensen met autisme, communiceren met mensen met een mentale beperking en toegankelijke communicatie voor blinde of dove mensen.

Bedankt voor het helder en verhelderend vormingsmoment over inclusieve communicatie. Er wordt in de wandelgangen nog steeds over de vorming gepraat. De vele tips rond taalgebruik en het besef van onze vaste denkkaders heeft echt iets teweeg gebracht.”


Sociaal assistent | FOD Sociale Zekerheid - DG HAN

Gelijkwaardigheid in de zorg

We zijn ons vaak niet bewust van onze positie en het eigen privilege. Ook vertrekken we vol goede bedoelingen vanuit eigen referentiekaders, waardoor onze diensten niet altijd op de juiste manier bij de mensen komen. Voldoende openheid voor andere leefwerelden en een klimaat van gelijkwaardigheid is nodig om elkaar te begrijpen.


Tijdens deze vorming word je je bewust van je eigen referentiekaders en van mogelijke uitsluitings-mechanismen. We reiken ook tools aan om inclusiever met mensen om te gaan.

Bijscholing onderwijs


Vormingen voor leerkrachten en leerlingen educatieve bachelor en master

Enkele voorbeelden. Of vraag naar een vorming op maat.

Diversiteit en genderbewustzijn

voor basisonderwijs


Is het belangrijk om in het lager onderwijs rond gender te werken? Hoe maak je kinderen genderbewust? Wat met de verschillende culturen in de klas, waarbij de één kerst viert en de ander suikerfeest? En kan je met al die verschillende gezinssamenstellingen wel nog moederdag vieren?


In deze workshop krijg je tools aangereikt om inclusief aan de slag te gaan rond deze topics en zowel kinderen als ouders op een juiste manier aan te spreken. Ook leer je hoe je kinderen zelf genderbewust maakt en toleranter voor verschillende wereldbeelden. 

Genderbewust voor de klas /

Inclusief taalgebruik op school

voor secundair onderwijs


Wie voor de klas staat, werd waarschijnlijk al geconfronteerd met de huidige generatie die je aanspreekt op je binaire taalgebruik of ‘witte’ leeslijsten. Of er ontstaat een polemiek tussen voor- en tegenstanders. Hoe ga je daar als leerkracht mee om? En hoe kan je stevig in je schoenen staan wanneer een leerling je op een stereotype uitspraak wijst? En wat met gendersensitieve schoolreglementen?


Een inspirerende workshop voor iedereen die genderbewuster voor de klas wil staan en op zoek is naar tools en woordenschat tot inclusief taalgebruik.

Lees het interview over genderbewust taalgebruik op school voor COV Studiedienst

Bedankt voor je bijdrage op onze themadag, het was een groot succes! Ongelooflijk interessant!


Kimmy Verhoeven
CNO Antwerpen

Referenties 

“Mijn ogen zijn echt wel open gegaan. Wat we soms durven te schrijven zonder erbij stil te staan! We moeten hier dringend mee aan de slag. ”


Inne Eeckhout
JC De Klinker - Aarschot

De vorming was duidelijk en praktijkgericht. Claire was heel aangenaam om naar te luisteren en heel betrokken bij de gesprekken. Ik heb mijn kennis op bepaalde punten kunnen verfrissen en heb ook heel wat bijgeleerd. Het was een geslaagde vorming!


Mentor Samen voor een Diploma

Vorming voor Eva BXl

"Het Connectief gidst je enthousiast, empatisch en pragmatisch door de wereld van diversiteit en inclusie. Een mooie balans tussen theoretische kaders en concrete handvatten op maat. Om warm van te worden en vooral om veel goesting te krijgen om mee te werken aan een werking en wereld in verbinding!"


Annelies Kolacny

AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen)

The impossible desire to embrace the whole world with the arms of understanding.

Virginia Woolf - The Waves