Logo Het Connectief Gent: rode cirkel met spiraal

Vorming & lezingen

Vormingen

 Vorming, opleiding en coachingstrajecten 


Het Connectief geeft opleidingen aan organisaties, bedrijven, communicatieteams en al wie baat heeft bij meer know how over inclusieve communicatie en taalgebruik. Neem vrijblijvend contact voor meer info.
Voor leerkrachten en studenten educatieve bachelor en master is er een apart professionaliseringsaanbod.

Eerder op zoek naar een spreker? Ontdek hier de lezingen.

Bovendien verzorgt Het Connectief ook graag jouw verbindende teambuildingsactiviteit.

Coaching inclusieve communicatie


Voor social profit organisaties die hun publieksbereik willen verbreden

1.


Dossier met aanbevelingen rond inclusieve communicatie.

Na het inlezen over de werking volgen gesprekken met de organisatie en het communicatieteam.
Op basis daarvan krijg je een dossier met aanbevelingen rond inclusieve communicatie en toegankelijkheid.

2.


Kort gezamenlijk onderzoek rond inclusieve communicatie.


Wat is inclusieve communicatie en waarom is het belangrijk? Wat theorie brengt iedereen op dezelfde golflengte en zorgt voor de nodige know how. Daarna bepalen we samen de doelgroepen en communicatiekanalen. Deze workshop duurt een halve dag en vormt de basis voor een aanbevelingsdossier.
 

3.


Volledige dag met het team rond inclusieve communicatie.


In de voormiddag gaan we aan de hand van wat theorie op zoek naar de doelgroepen van de organisatie, de potentiële gevoeligheden en de juiste manieren van communicatie.

In de namiddag zetten we dit om in een actieplan op het vlak van toegankelijkheid, taalgebruik, online vs offline communicatie, diversiteit en genderneutraliteit.

De resultaten worden mee opgenomen in een aanbevelingsdossier.

Vorming


Hieronder vind je het vaste aanbod aan vormingen van een halve dag.

Neem contact voor een aangepast thema of langer traject op jouw maat.

Inclusief communiceren naar diverse doelgroepen

Hoe ziet jouw doelgroep eruit? Hoe divers zijn de mensen die je wil bereiken en hoe stem je je communicatie en je diensten daarop af? We gaan op zoek naar zowel de verschillen als de gelijkenissen tussen je stakeholders. Je krijgt heel wat tools aangereikt zodat meer mensen zich kunnen herkennen in jouw organisatie of product.


Inclusief taalgebruik

Welke woorden mag je nog gebruiken en welke niet? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich herkent in hoe je hen aanspreekt? Wat is klare taal? Hoe vermijd je stereotype taalgebruik? Na wat theorie werken we rond enkele inspirerende cases. Daarna ga je aan de slag met je eigen materiaal.


Digitale toegankelijkheid

Websites, social media, inschrijvingssystemen... zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Zowel blinde en slechtziende mensen die met voorleessoftware werken, dove mensen of mensen die talig minder sterk zijn, moeten hun weg vinden in je online aanbod.  Tijdens deze opleiding krijg je enkele praktische tips aangereikt om jouw digitale communicatie toegankelijk te maken. 

Lezingen


Het Connectief geeft lezingen op maat van jouw organisatie, studiedag, medewerkers of doelpubliek. Hieronder vind je het vaste aanbod. Neem gerust contact voor een thema op jouw maat.

Hoe divers is jouw organisatie?


Deze lezing geeft een introductie in diversiteit en inclusie. Wat is het verschil tussen beide termen? Hoe kan je als organisatie inzetten op meer diversiteit en inclusie? En wat met dooddoeners als ‘we doen zoveel, maar bereiken hen niet’. 


 • een korte onderdompeling van 25 min
 • een inspirerend theoretisch luik, aangevuld met praktische cases op maat van de aanvrager: ca. 45 min.

Inclusieve communicatie: wat, waarom en hoe?


Hoe kan je je klantenbereik verbreden en diversiteit en inclusie integreren in je communicatiebeleid? In deze lezing kom je meer te weten over inclusief communiceren en krijg je handige tips volgens een praktisch stappenplan.  Een inspirerende talk voor communicatiemedewerkers.


 • een theoretische lezing:  30 min.
 • een theoretisch deel, aangevuld met praktische cases op maat van de aanvrager: ca. 45 min

Inclusief taalgebruik


Welke woorden mogen we nog gebruiken en welke niet? Hoe zorg je ervoor dat je iedereen aanspreekt in je communicatie? Na een algemene inleiding over inclusief communiceren, gaan we dieper in op genderneutraal taalgebruik, etnisch correcte woorden, stereotypering en toegankelijk taalgebruik.


 • een theoretische lezing: 30 min.
 • een theoretisch deel, aangevuld met praktische cases op maat van de aanvrager: ca. 45 min.
 • een algemene inleiding en diepergaande lezing over 1 specifieke vorm van inclusief taalgebruik (genderneutraal / etnisch correct / toegankelijk taalgebruik …): ca. 45 min.

La communication inclusive

Franstalige partner Dominique Weyns

Voor tweetalige vormingen, zoals bijvoorbeeld voor de overheid, kan je maar best een Franssprekende partner hebben.
Het Frans heeft heel andere uitdagingen rond bijvoorbeeld genderneutraal taalgebruik dan het Nederlands. Een neutraal label als 'Beste lezer' vertaal je niet zomaar.

- Is 'Cher Lecteur' genderneutraal?
- Is de inclusieve oplossing 'Cher.e.s lecteur.trice.s' wel voor iedereen makkelijk leesbaar?

Voor het Franstalige gedeelte van onze vormingen werkt Het Connectief dan ook samen met een externe partner:
Dominique Weyns.

Bijscholing onderwijs


Vormingen voor leerkrachten en leerlingen educatieve bachelor en master

Enkele voorbeelden. Of vraag naar een vorming op maat.

Diversiteit en genderbewustzijn

voor basisonderwijs


Is het belangrijk om in het lager onderwijs rond gender te werken? Hoe maak je kinderen genderbewust? Wat met de verschillende culturen in de klas, waarbij de één kerst viert en de ander suikerfeest? En kan je met al die verschillende gezinssamenstellingen wel nog moederdag vieren?


In deze workshop krijg je tools aangereikt om inclusief aan de slag te gaan rond deze topics en zowel kinderen als ouders op een juiste manier aan te spreken. Ook leer je hoe je kinderen zelf genderbewust maakt en toleranter voor verschillende wereldbeelden. 


 • Vragenronde rond ervaringen en vragen
 • Theorie: genderbewustzijn, wat, hoe en waarom?
 • Bespreking van specifieke cases

Inclusief taalgebruik in de klas

voor secundair onderwijs


Wie voor de klas staat, werd waarschijnlijk al geconfronteerd met de huidige ‘woke’ generatie die je aanspreekt op je binaire taalgebruik of ‘witte’ leeslijsten. Hoe ga je daar als leerkracht mee om? En hoe kan je stevig in je schoenen staan wanneer een leerling je op een stereotype uitspraak wijst?


Een inspirerende workshop voor iedereen die genderbewuster voor de klas wil staan en op zoek is naar tools en woordenschat tot inclusief taalgebruik.


 • Theorie: wat isinclusief taalgebruik, wat, hoe en waarom?
 • Bespreking van specifieke cases

Lees het interview over genderbewust taalgebruik op school voor COV Studiedienst

Bedankt voor je bijdrage op onze themadag, het was een groot succes! Ongelooflijk interessant!


Kimmy Verhoeven
CNO Antwerpen

Referenties vormingen

“Mijn ogen zijn echt wel open gegaan. Wat we soms durven te schrijven zonder erbij stil te staan! We moeten hier dringend mee aan de slag. ”


Inne Eeckhout
JC De Klinker - Aarschot

Bedankt voor het helder en verhelderend vormingsmoment over inclusieve communicatie. Er wordt in de wandelgangen nog steeds over de vorming gepraat. De vele tips rond taalgebruik en het besef van onze vaste denkkaders heeft echt iets teweeg gebracht.”


Sociaal assistent

FOD Sociale Zekerheid - DG HAN

"Het Connectief gidst je enthousiast, empatisch en pragmatisch door de wereld van diversiteit en inclusie. Een mooie balans tussen theoretische kaders en concrete handvatten op maat. Om warm van te worden en vooral om veel goesting te krijgen om mee te werken aan een werking en wereld in verbinding!"


Annelies Kolacny

AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen)

Wees niet bang voor boeken, zelfs niet voor de meest onorthodoxe, ogenschijnlijk 'immorele' werken. Ik ben ervan overtuigd dat lezen een van de belangrijkste hulpmiddelen is die een mens kan gebruiken om zich te bevrijden.

Joumana Haddad -
Hoe ik Sheherazade heb vermoord